English

CWG- cli web gallery creator

» prikaz galerija | » TODO | » preuzimanje skripte

# Šta je cwg
cwg je GNU Bash skripta za kreiranje galerija fotografija. Napisao sam je sa samo željom da bude jednostavna. U skripti koristim ImageMagick za manipulaciju slikama stoga vam je isti neophodan. Svejedno će vas skripta upozoriti ako vam nedostaju neophodne stvari za pokretanje!


# Koji tipovi slika su podržani?
Komplikovano pitanje. Prema podrazumevanim vrednostima, cwg koristi identify alat za izvlačenje inforamcija o geometriji slika (za X i Y velicinu). Pošto postoji mnogo formata slika to znaci da bi mi trebalo 10 reazličitih petlji za informacije o geometriji slika stoga sam izabarao da cwg koristi samo JPG/JPEG kao jedini podržani format slika u cwg skripti. Zašto? Lenj sam pa neću da pišem 10 wrappera za BMP|TIF|TGA|PNG|SVG|RAW... Uostalom korisnici ovako mogu da rotiraju slike i da ih srede pre ubacivanja u galeriju ;)


# Kako cwg radi "ispod haube"? Lista operacija možda?
Evo liste operacija:

!! Obratite pažnju: Korak 4 će biti primenjen na svaku sliku zasebno što znači da ce kroz sve te obrade prolaziti slike jedna po jedna!


# Gde mogu da vidim galerije kreirane ovom skriptom?
Galerije kreiranu ovom skriptom:
  1. - Test - Ova galerija koristi "sog_black" temu;
  2. - Test 2 - Ova galerija koristi "plain_liquid" temu.


# Još nešto?
Znajte da prilikom unošenja dimenzija za veličinu slika (punih veličina i thumbnailova tj. umanjenih prikaza slika) koristite samo X veličinu (Umesto 1024x768 ćete kucati samo 1024, umesto 1600x1200 ćete kucati samo 1600... Shvatate već). Na ovaj način će slike biti smanjene sa zadržavanjem odnosa strana (neke slike su u odnosu 16:4, neke 8:9...).


# TODO lista
- Ispravljanje dokumentacije i dodavanje prevoda [Urađeno]
- Dodavanje podrške za više formata slika
- Ubrzavanje skripte [Urađeno]
- Sređivanje tema i čišćenje koda [Urađeno]
- Dodavanje novih CSS3 tema [Urađeno]
- Poboljšanje dokumentacije [Urađeno]
- Dodavanje opcije za prikaz imean datoteke na glavnoj strani galerije [Urađeno]


Preuzimanje skripte:
» Adresa sa linkom do poslednje verzije skripte
» razvoj na github sajtu

Get cwg - cli web gallery at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads